כאייל תערוג - הפצת תורה וחסד

כתובת: מדבר סיני 59 ירושלים
טלפון: 02-6502929 פקס: 08-6647854
סמס: 055-9396460 אימייל: ofererez148@gmail.com